محصولات ويژه
تصاویر مربوط به محصول کپسول کلت گازی اومارکس 5عدد ( 300 شلیک )
کپسول کلت گازی اومارکس 5عدد ( 300 شلیک )کپسول کلت گازی اومارکس 5عدد ( 300 شلیک )کپسول کلت گازی اومارکس 5عدد ( 300 شلیک )کپسول کلت گازی اومارکس 5عدد ( 300 شلیک )
توضیحات بیشتر:
  • کپسول کلت های گازی اومارکس

    این کپسول های در پک 5 عددی به صورت یک بار مصرف هر زمان از فروشگاه سیلور کلت قابل تهیه می باشد

    با هر کپسول حدود 60 شلیک خواهید داشت

    کپسول ها با گاز co2 پر شده اند

    کپسول های فوق تاریخ مصرف ندارند و فاقد خطر برای سلامت انسان هستند