محصولات ويژه
تصاویر مربوط به محصول ساچمه گرد کلت گازی 1 بسته(400 تایی)
ساچمه گرد کلت گازی 1 بسته(400 تایی)ساچمه گرد کلت گازی 1 بسته(400 تایی)ساچمه گرد کلت گازی 1 بسته(400 تایی)
توضیحات بیشتر:
  • ساچمه گرد کلت گازی

    در کالیبر 4.5 مناسب کلت های گازی ساچمه گرد خور

    یک بسته 1000 عددی