محصولات ويژه
تصاویر مربوط به محصول ساچمه سرگنبدی کلت گازی 1 بسته 250 عددی (250شلیک)
ساچمه سرگنبدی کلت گازی 1 بسته 250 عددی (250شلیک)ساچمه سرگنبدی کلت گازی 1 بسته 250 عددی (250شلیک)ساچمه سرگنبدی کلت گازی 1 بسته 250 عددی (250شلیک)ساچمه سرگنبدی کلت گازی 1 بسته 250 عددی (250شلیک)
توضیحات بیشتر:
  • ساچمه سرگنبدی کلت گازی

    مناسب تمامی کلت های گازی کالیبر4.5

    مناسب هدف زنی و شکار پرندگان

    در یک پک 1 بسته 250 عددی برابر با 250 شلیک